Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Zamówienia publiczne

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 stosuje przy udzielaniu zamówień ustawę "Prawo zamówień publicznych" oraz akty wykonawcze do ustawy.

Jako jednostka budżetowa Urzędu m. st. Warszawy - MOS stosuje się również do Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczących dodatkowych obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych m. in. w zakresie:

  • publikacji ogłoszeń o zamówieniach na stronach internetowych Urzędu m. st. Warszawy,
  • publikacji informacji w Księdze Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy,
  • prowadzenia rejestru zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO.


Wprowadził BZMW/ext.pwasilewski 2011-10-21
Aktualizujący Krukowski Radosław 2018-04-18
Zatwierdzający Krukowski Radosław 2018-04-18
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-04-18
Wersja standardowa