Kanał Wyżej
Zamówienia publiczne

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 stosuje przy udzielaniu zamówień ustawę "Prawo zamówień publicznych" oraz akty wykonawcze do ustawy.
Jako jednostka budżetowa Urzędu m. st. Warszawy - MOS stosuje się również do Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczących dodatkowych obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych m. in. w zakresie:
publikacji ogłoszeń o zamówieniach na stronach internetowych Urzędu m. st. Warszawy, publikacji informacji w Księdze Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, prowadzenia rejestru zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zamówienia publiczne

Wersja standardowa