Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Placówka jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako jednostka samorządowa Miasta Stołecznego Warszawy.

Placówka prowadzi gospodarkę finansową, na zasadach jednostki rozliczającej się bezpośrednio z Budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

MOS Nr 6  dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, przy       ul. Rogalińskiej 2 -  skrzydłem budynku i halą sportową, stanowiącą własność Miasta Stołecznego Warszawy.


Wprowadził BZMW/ext.pwasilewski 2011-10-21
Aktualizujący bzmw/ext.pwasilewski 2011-10-24
Zatwierdzający bzmw/ext.kzimnicki 2011-10-24
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2011-10-24
Wersja standardowa