Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Placówka jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako jednostka samorządowa Miasta Stołecznego Warszawy.
Placówka prowadzi gospodarkę finansową, na zasadach jednostki rozliczającej się bezpośrednio z Budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.
MOS Nr 6  dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, przy       ul. Rogalińskiej 2 -  skrzydłem budynku i halą sportową, stanowiącą własność Miasta Stołecznego Warszawy.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sprawozdania finansowe
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa