Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą na terenie Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy.

Placówka organizuje, w czasie wolnym od nauki w szkole, zajęcia sportowe oraz dydaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 

Organizacja placówki

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 3. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.
 4. Zajęcia treningowe, zawody i turnieje oraz inne imprezy prowadzone są we wszystkie dni tygodnia, także w dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Zajęcia stałe organizowane w grupach liczących, co najmniej 16 osób, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo.
 6. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
 7. Szczegółową organizację placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora ośrodka.
 8. Arkusz organizacji ośrodka zatwierdza Burmistrz Dzielnicy Wola, po uzyskaniu opini Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola.
 9. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć sporządzony przez dyrektora placówki na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji ośrodka.
 10. Zajęcia w grupach odbywają się zgodnie z programem nauczania, wpisanym do zestawu programów nauczania ośrodka.
 11. Nauczyciel może opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu.
 12. Sprawy administracyjno - finansowe takie jak: przepływ dokumentów, korespondencji, pobierania i rozliczania zaliczek, gospodarka kasowa, materiałowa i magazynowa określają odpowiednie instrukcje: kancelaryjne, inwentaryzacyjna oraz odrębne przepisy.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.pwasilewski 21-10-2011
Aktualizujący bzmw/ext.pwasilewski 09-12-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.pwasilewski 09-12-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-12-2013
Liczba odwiedzin: 1642
Rejestr zmian